Thursday, December 25, 2008

நட்பு

நட்பில் கவலைக்கு இடமில்லை

சோற்றுக்கு வழி இல்லாத போதும்
சுருட்டுக்கு மட்டும் பஞ்சமில்லை

வகுப்பு ஏட்டில் பெயர் இருக்கிறது, ஆள் யார்?
அது வாத்தியருக்கு விளங்கவில்லை

ஆறு மாதம் முக்கி முக்கி படிக்க வேண்டியதை
ஒரே இரவில் எப்படி படித்தோமோ தெரியவில்லை

ஒரே வண்டியில் நான்கு பேர் சென்று
சறுக்கி விழுந்த போது வலி தெரியவில்லை

எதையும் நண்பணிடத்தில் மறைத்ததில்லை
சுற்றுச் சூழலை நினைத்ததில்லை

பல மொழிகள் பேசும் மாணவர்கள் இருந்தாலும்
நட்புக்கு மட்டும் மொழி இருந்ததில்லை

வகுப்பை தவிர கல்லூரியின் மற்ற இடங்களில்
நாம் கால் வைக்காத இடமில்லை

வந்த முதல் நாளில், தெரிந்தவர் தவிர
வேறொருவருடன் பேசி நினைவில்லை

ஒரே வாரத்தில் மாமன் மச்சான் உறவு
எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியவில்லை

விடுமுறை விட்டாலும், வீடு திரும்பவில்லை
நட்புக்கு மட்டும் என்றும் விடுமுறையில்லை

இப்படியெல்லாம் பழகிய நமக்கு இன்று
யார் யார் எங்கிருக்கிறோம் என்பதே தெரியவில்லைFrom a Forward Mail

Wednesday, November 5, 2008

Tuesday, November 4, 2008

FRIENDS !!!

A story tells that two friends

were walking

through the desert

During some point of the

Journey they had an

Argument, and one friend

Slapped the other one

In the face.
The one who got slapped

was hurt, but without

saying anything,

wrote in the sand:

TODAY MY BEST FRIEND

SLAPPED ME IN THE FACE.
They kept on walking

until they found an oasis,

where they decided

to take a bath.

The one who had been

slapped got stuck in the

mire and started drowning,

but the friend saved him.

After he recovered from

the near drowning,

he wrote on a stone:

TODAY MY BEST FRIEND

SAVED MY LIFE.
The friend who had slapped

and saved his best friend

asked him, "After I hurt you,

you wrote in the sand and now,

you write on a stone, why?"

The other friend replied

"When someone hurts us

we should write it down

in sand where winds of

forgiveness can erase it away.

But, when someone does

something good for us,

we must engrave it in stone

where no wind

can ever erase it."


LEARN TO WRITE

YOUR HURTS IN

THE SAND AND TO

CARVE YOUR

BENEFITS IN STONE!!!


They say it takes a

minute to find a special

person, an hour to

appreciate them, a day

to love them, but then

an entire life

to forget them.

Take the time to live!

Do not value the THINGS

you have in your life. But value

WHO you have in your life!

Sunday, November 2, 2008

Tuesday, October 21, 2008

இணை பிரியா இணைய நட்பு !!!

என் கவிதை ரசனைக்கு
நவரசமாய் கிடைத்தது - ஒரு
இணைய நட்பு!

கவிதைக்கு மட்டுமில்லை
நண்பா! - கலங்கிடாதே
கண்ணுக்குள் மணியாய்
இணை பிரியா நட்பு
இந்த இணைய நட்பு!!

"கருத்து வேறுபாடு ஒன்றும்
தடையில்லை நம் நட்புக்கு!"
கிடைத்த உன் நட்பு எனக்கு
பொக்கீஷம்
கடவுளுக்கே என் முதல் நன்றி!

கவியில் இன்னும் நடைபழகும்
குழந்தைதான் நான்! - ஆனாலும்
காத்திருந்து கிடைத்த உன் நட்புக்கு
தந்தேன் கவிதையை பரிசாய் உனக்கு!

சண்டை போடவா
நம் நட்பு??
இல்லை
திட்டிக்கொள்ளவா? -
இரண்டுமே நம் நட்பினை வெளிப்படுத்த
நாம் கூறிக்கொள்ளும்
சாக்குபோக்கு!!

-திருமதி. அஸ்மா


From : http://kavithaithokuppugal.blogspot.com

நீத்தார் பெருமை !!

நீத்தார் பெருமை !!
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு. 1.3.1

ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம்பெரும்.

The settled rule of every code requires, as highest good,
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood. (translated by Dr. G.U.Pope)

The end and aim of all treatise is to extol beyond all other excellence, the greatness of those who, while abiding in the rule of conduct peculiar to their state, have abandoned all desire.

ஒழுக்கத்தில் உறுதியானவரையே வள்ளுவர் துறவி என்று அழைக்கிறார். அவ்வாறு உறுதியான ஒழுக்கமுடையோரின் பெருமை என்றும் சான்றோரினால் உயர்வாகப் போற்றப்படும்.

Those who have good conduct are considered as saints by Valluvar.. Those who have good conduct will be in good books of the scholars..

Tuesday, October 14, 2008

பிரிவு !!

ஆரம்பம் என்று இருக்கையில்

முடிவு என்றும் இருக்கும்
ஆனால் நட்பில் மட்டும்
ஆரம்பமும் இல்லை
முடிவும் இல்லை
அன்று சந்தித்தோம்
இன்று பிரிகிறோம்
நம் நட்பு என்றும் பிரியாது
என்றும் நாம் இணைந்திருப்போம்!!!


From : http://ninaivellam.blogspot.com/

தோளில் சாயவா!கண்ணீர்
துடைக்கும் கைகளாய்
துயரங்கள்
தாங்கும் நெஞ்சமாய்
வலிகள்
சுமக்கும் தோள்களாய்
பிரிவை
ஏற்கும் இதயமாய்
மாறிடவா!
புன்னகை மட்டும்
அர்ச்சனையாய்
இன்பங்கள் மட்டும்
வரங்களாய்
அன்பு மட்டும்
பூங்கொத்துகளாய்
யாசிக்கவா!

From : http://ninaivellam.blogspot.com/

திருக்குற‌ள்..

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல. 1.1.4


His foot, 'Whom want affects not, irks not grief, 'who gain
Shall not, through everytime, of any woes complain. (Translation by Dr.G.U. Pope)

Those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come.

விருப்புவெறுப்பற்ற சமநோக்கு எண்ணமுடையோரைப் பின் பற்றினால் என்றும் துன்பம் இல்லை..

From : http://podhumarai.blogspot.com/

Hello Friends,

Here is the world for our creation, so create the friendship & the moments.